تاریخچه

2019

تولید و فروش توتون و تنباکوی مناسب برای پیچیدن دستی (RYO – Roll Your Own) آغاز گردید.

2017

تولید و فروش توتون و تنباکوی مناسب برای استفاده در ماکارون/ لوله سیگار (MYO – Make Your Own) آغاز گردید.

2016

فروش بین المللی آغاز شد

2012

تولید برای کاغذ بسته بندی سیگار آغاز شد

2011

تاسیسات تولید و بسته بندی توتون و تنباکوی مخصوص پیچاندن تاسیس شد

2004

تاسیسات تولیدی ماکارون / لوله سیگار آغاز بکار کرد

1986

کارخانه تولید کاغذ سیگار دفترمانند در ترکیه به آغاز کرد

1982

این شرکت برای واردات و صادرات برگهای کاغذ سیگار تاسیس شد

ماموریت ما

برای اینکه همواره بتوانیم محصولات با بالاترین کیفیت خود را همراه با آخرین تکنولوژی و در طرحهای تجربی نوآوراورانه ارائه نماییم.

چشم انداز ما

با در نظر گرفتن مسئولیت های عمومی مان، خواهان دستیابی به عنوان بهترین تولیدکننده و دارنده سریعترین رشد و پیشرفت در زمینه تولید توتون و محصولات دخانی با کیفیت بالا هستیم. ایجاد روابط مشترک، صحیح و بلند مدت با مشتریان، ذینفعان و سهامدارانمان.

ارزش های ما

کار تیمی، وفاداری مشتری، ثبات و ارائه خدمات با کیفیت، از ارزش های اصلی ما هستند.

110

علامت تجاری - مارک های ثبت شده

13

صادرات به کشورهای - کشورهای صادر کننده

14

مارک حاکم - مارک های پرچمدار

100

مارک تجاری عمومی - مارک های عمومی